Zdalne nauczanie

Materiały dla Uczniów

Lekcje

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka będzie realizowana na odległość.