Zdalne nauczanie

Materiały dla Uczniów

Komunikaty

Formy kontaktu rodzic - nauczyciel / wychowawca oraz nauczyciel / wychowawca - rodzic


Liceum Ogól­no­kształ­cące

Klasa 1 a LO, wych. Artur Lisow­ski, e-mail: ako­871@wp. pl

Klasa 1 b LO, wych. Urszula Woj­cie­chow­ska, e-mail: bio­loz­ka­@o2.pl

Klasa 2 a LO, wych. Joanna Otczyk, e-mail: joan­na­ot­czy­k@wp. pl

Klasa 3 a LO, wych. Miro­sław Skrzyp­czyk, e-mail: skrzyp­cz@in­te­ria. pl

Szkoła Bran­żowa

Klasa 1 Ba, wych. Renata Len­tas, e-mail: lentasr@gmail.com

Klasa 1Bb, wych. Ewa Jędry­chow­ska, e-mail: ewa. jedry­chow­ska­@op. pl

Klasa 2, wych. Mał­go­rzata Haras, e-mail: mal­go­rza­ta­ha­ra­s@op. pl

Klasa 3, wych. Kata­rzyna Kro­tecka, e-mail:kroteckakatarzyna22@gmail.com


Polecamy webinarium Stresu nie da się zdefiniować. Prowadząca Anna Hryniewicz. Seminarium zorganizowane i udostępnione przez wydawnictwo Nowa Era. Link poniżej.

Stresu nie da się zdefiniować