Kandydaci

„Szkoła nie jest wodą stojącą. Przypomina raczej morze, które ma swoje przypływy i odpływy”.

Drogi kandydacie zapraszamy do naszej szkoły.
Szkoła w Szczekocinach to szkoła dla Ciebie!

Nabór do klas pierwszych

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie rozpoczynający naukę w Zespole Szkół w Szczekocinach będą mogli kształcić się w:

  • Czteroletnim Liceum Ogólnokształcącym
  • Branżowej Szkole I stopnia.

Uczniowie rozpoczynający naukę w czteroletnim Liceum Ogólnokształcącym będą mogli realizować w zakresie rozszerzonym trzy przedmioty wybrane spośród: matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, geografii, chemii i biologii. Umożliwi im to podjęcie studiów na kierunkach humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych. W oddziałach LO będzie obowiązek nauki dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego lub rosyjskiego.

  • KLASA 1A  /matematyczno-przyrodnicza/
  • — matematyka
  • — biologia
  • — chemia
  • KLASA 1B  /humanistyczno-społeczna/
  • — język polski
  • — geografia
  • — język angielski

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie będą mieć możliwość rozwijania zainteresowań i poszerzania wiedzy z innych przedmiotów.


Uczniowie kształcący się w Branżowej Szkole I stopnia, w oddziale wielozawodowym, przedmiotów ogólnokształcących uczyć się będą w szkole, praktycznej nauki zawodu u pracodawców, a teoretyczne przedmioty zawodowe realizowane będą w każdej klasie na czterotygodniowych kursach w ośrodkach szkolenia zawodowego. Ponadto będą mieć możliwość wyjazdu na miesięczną nieodpłatną zagraniczną praktykę w ramach programu Erasmus+.  W Branżowej Szkole I stopnia będzie obowiązek nauki biologii i geografii.

Absolwenci Szkoły Branżowej I stopnia będą mogli kontynuować naukę w Szkole Branżowej II stopnia, po skończeniu której uzyskają tytuł technika i będą mogli podjąć naukę na wyższych uczelniach.

Pobierz pliki