Rekrutacja

„Szkoła nie jest wodą stojącą. Przypomina raczej morze, które ma swoje przypływy i odpływy”.

Drogi kandydacie zapraszamy do naszej szkoły.
Szkoła w Szczekocinach to szkoła dla Ciebie!

Nabór do klas pierwszych

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie rozpoczynający naukę w Zespole Szkół w Szczekocinach będą mogli kształcić się w:

 • Czteroletnim Liceum Ogólnokształcącym

Uczniowie rozpoczynający naukę w czteroletnim Liceum Ogólnokształcącym będą mogli realizować w zakresie rozszerzonym trzy przedmioty. Umożliwi im to podjęcie studiów na kierunkach humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych. W oddziałach LO będzie obowiązek nauki dwóch języków obcych: języka angielskiego oraz języka niemieckiego lub języka rosyjskiego.


 • KLASA 1A LO
 • — matematyka
 • — język angielski
 • — geografia

   

 • KLASA 1B LO
 • — język polski
 • — język angielski
 • — historia

   

 • KLASA 1C LO
 • — biologia
 • — język angielski
 • — chemia

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie będą mieć możliwość rozwijania zainteresowań i poszerzania wiedzy z innych przedmiotów.


Branżowej Szkole I stopnia


Uczniowie kształcący się w Branżowej Szkole I stopnia, w oddziale wielozawodowym, przedmiotów ogólnokształcących uczyć się będą w szkole, praktycznej nauki zawodu u pracodawców, a teoretyczne przedmioty zawodowe realizowane będą w każdej klasie na czterotygodniowych kursach w ośrodkach szkolenia zawodowego. Ponadto będą mieć możliwość wyjazdu na miesięczną nieodpłatną zagraniczną praktykę w ramach programu Erasmus+.


W Branżowej Szkole I stopnia będzie obowiązek nauki biologii i geografii.


Absolwenci Szkoły Branżowej I stopnia będą mogli kontynuować naukę w Szkole Branżowej II stopnia, po skończeniu której uzyskają tytuł technika i będą mogli podjąć naukę na wyższych uczelniach.

Pobierz pliki