Kandydaci

„Szkoła nie jest wodą stojącą. Przypomina raczej morze, które ma swoje przypływy i odpływy”.

Drogi kandydacie zapraszamy do naszej szkoły.
Szkoła w Szczekocinach to szkoła dla Ciebie!

Nabór do klas pierwszych

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie rozpoczynający naukę w Zespole Szkół w Szczekocinach będą mogli kształcić się w:

  • Liceum Ogólnokształcącym
  • Szkole Branżowej I Stopnia.

Uczniowie rozpoczynający naukę w Liceum Ogólnokształcącym będą mogli realizować w zakresie rozszerzonym trzy przedmioty wybrane spośród: matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, geografii, biologii, wiedzy o społeczeństwie. Umożliwi im to podjęcie studiów na kierunkach humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych. W oddziałach LO będzie obowiązek nauki dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego lub rosyjskiego. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie będą mieć możliwość rozwijania zainteresowań i poszerzania wiedzy z innych przedmiotów.

Uczniowie kształcący się w Szkole Branżowej I Stopnia, w oddziale wielozawodowym, przedmiotów ogólnokształcących uczyć się będą w szkole, praktycznej nauki zawodu u pracodawców, a teoretyczne przedmioty zawodowe realizowane będą w każdej klasie na czterotygodniowych kursach w ośrodkach szkolenia zawodowego. Ponadto będą mieć możliwość wyjazdu na miesięczną nieodpłatną zagraniczną praktykę w ramach programu Erasmus+.

Absolwenci Szkoły Branżowej I Stopnia będą mogli kontynuować naukę w Szkole Branżowej II Stopnia, po skończeniu której uzyskają tytuł technika i będą mogli podjąć naukę na wyższych uczelniach.