Uczniowie

„Celem wykształcenia nie jest napełnienie umysłu człowieka faktami; zadaniem jest nauczyć go, jak ma używać umysłu do.. myślenia”.

Dbając o wszechstronny rozwój uczniowie podejmują działania służące pogłębianiu wiedzy, poszerzaniu horyzontów myślowych, rozwijaniu pasji i zainteresowań, kształtowanie właściwych postaw społecznych.

Dodatkowe dni wolne

W tym roku szkolnym dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych są:

  • dla Liceum Ogólnokształcącego: 31.X,  2.V,  4.V,  5.V,  8.V,  9.VI,  22.VI
  • dla Branżowej Szkoły I stopnia:  31.X,  2.V,   4.V,  5.V, 8.V,  9.VI