Szkoła

Jesteśmy placówką o bogatej tradycji, nowoczesną, doskonale odnajdującą się we współczesnym świecie

Uczestniczącą w licznych projektach edukacyjnych, goszczącą w swoich progach znanych m.in. polityków, redaktorów, profesorów, literatów, księży…

Kształcimy młodzież otwartą na potrzeby drugiego człowieka, tolerancyjną, dostrzegającą dobro w świecie i potrafiącą przeciwstawiać się niesprawiedliwości.

Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego

  • Przewodniczący - Olga Królicka
  • Zastępca - Krzysztof Latos
  • Skarbnik - Kosek Nikola
  • Sekretarz - Paluch Jakub
  • Rzecznik do spraw uczniów