Projekty

„Nie ma takiego wielkiego czynu, który by nie powstał z jakiegoś wielkiego marzenia”

Właśnie dzięki licznym projektom unijnym spełniamy marzenia naszej młodzieży. Realizacja projektów edukacyjnych i społecznych jest jednym z głównych priorytetów szkoły i służy wielostronnemu rozwojowi uczniów.

 

Partnerzy w nauce

Projekt „PARTNERZY W NAUCE” opracowany został, jako odpowiedź Uniwersytetu na misję własną, jako ośrodka wiedzy otwartego dla wszystkich. Rolą szkolnictwa wyższego jest torowanie dróg innowacyjnym metodom umożliwiającym poszukiwania nowych grup potencjalnych studentów - budowanie społeczeństwa, w którym każdy człowiek będzie miał możliwość uczenia się na najwyższym poziomie, a przede wszystkim wypracowania niezbędnych do osiągnięcia życiowego sukcesu kompetencji. Kształcenie na poziomie szkoły średniej powinno być okresem, w którym ujawniają się i rozkwitają talenty młodych ludzi. Ten czas powinien być poświęcony na wzbogacanie i aktualizowanie wiedzy z uwzględnieniem rosnącej globalizacji zjawisk, konieczności rozumienia międzykulturowego (makroregion) i wykorzystania wiedzy w służbie trwałego rozwoju ludzkiego. Istotą powinno być przygotowanie młodych ludzi do życia w szybko zmieniającym się świecie, często pozostającym pod przemożnym wpływem technologii. Należy kształtować zalety charakteru i umysłu, które w przyszłości będą im potrzebne do świadomego uczestnictwa w życiu społeczeństwa, do elastycznego podejścia do zmian.

Głównym celem projektu było kształtowanie u uczniów szkół ponadgimnazjalnych kompetencji kluczowych: matematycznych, informatycznych, naukowo-technicznych oraz przedsiębiorczości i inicjatywności. Oferta projektu skierowana była do 80 szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie województw śląskiego, małopolskiego, opolskiego i łódzkiego, a działania projektowe obejmowały następujące grupy odbiorców: uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół, a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego prowadzącego szkołę. Łącznie w projekcie wzięło udział około 3040 osób.

Dla każdej z grup zaplanowano odmienną, odpowiadającą na specyficzne potrzeby, ścieżkę udziału w projekcie.

Nasze liceum, jako jedyny reprezentant powiatu zawierciańskiego, rozpoczęło realizację projektu w styczniu 2009 r. warsztatem dla dyrektorów Nowoczesna szkoła-aktywne społeczeństwo, a od września 2009 r. cyklicznymi zajęciami dla młodzieży w ramach trzech sekcji: naukowo-techniczno-matematycznej, informatycznej, przedsiębiorczości oraz zajęciami Wsparcie i Pomoc. Na potrzeby projektu zrekrutowana została 38-osobowa grupa projektowa.

Dzięki projektowi nasza młodzież zyskała liczne zajęcia pozalekcyjne, wycieczki naukowe, obozy naukowe, festiwale nauki, udział w zjazdach UTN. Natomiast nasza szkoła nawiązała współpracę z Uniwersytetem Śląskim oraz otrzymała sprzęt służący interaktywnemu prowadzeniu zajęć i nowoczesne materiały edukacyjne, a my nauczyciele otrzymaliśmy wsparcie wobec zadań dydaktycznych.

Koordynator projektu