Szkoła

Jesteśmy placówką o bogatej tradycji, nowoczesną, doskonale odnajdującą się we współczesnym świecie

Uczestniczącą w licznych projektach edukacyjnych, goszczącą w swoich progach znanych m.in. polityków, redaktorów, profesorów, literatów, księży…

Kształcimy młodzież otwartą na potrzeby drugiego człowieka, tolerancyjną, dostrzegającą dobro w świecie i potrafiącą przeciwstawiać się niesprawiedliwości.

Dokumenty do pobrania

  • Wniosek o duplikat legitymacji szkolnej
    Pobierz
  • Wniosek o duplikat świadectwa
    Pobierz
  • Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2020
    Pobierz