Szkoła

Jesteśmy placówką o bogatej tradycji, nowoczesną, doskonale odnajdującą się we współczesnym świecie

Uczestniczącą w licznych projektach edukacyjnych, goszczącą w swoich progach znanych m.in. polityków, redaktorów, profesorów, literatów, księży…

Kształcimy młodzież otwartą na potrzeby drugiego człowieka, tolerancyjną, dostrzegającą dobro w świecie i potrafiącą przeciwstawiać się niesprawiedliwości.

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

  • Przewodnicząca - pani Monika Kolasińska
  • Zastępca przewodniczącego - pani Aneta Mrożek (SP)
  • Sekretarz - pan Tomasz Gawroński
  • Członkowie - pani Marzena Dzienniak (skarbnik, SP)