Projekty

„Nie ma takiego wielkiego czynu, który by nie powstał z jakiegoś wielkiego marzenia”

Właśnie dzięki licznym projektom unijnym spełniamy marzenia naszej młodzieży. Realizacja projektów edukacyjnych i społecznych jest jednym z głównych priorytetów szkoły i służy wielostronnemu rozwojowi uczniów.

 

Mam Zawód

Mam zawód - mam pracę w regionie to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz z 15 powiatami i 15 miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim. Projekt ten realizowany był od 01.04.2011 r. do 31.08.2013 r. i skierowany do uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych i Techników.

Działania jakie zostały zaplanowane w Projekcie to:

 • udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego;
 • zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, fizyki, rysunku technicznego, chemii;
 • zajęcia pozaszkolne m.in. z języka angielskiego, projektowanie stron www, systemów i sieci komputerowych, technologii mobilnych;
 • kursy certyfikowane m.in. z AUTOCAD, SEP, prawo jazdy kat. B, C, D, z obsługi programów księgowych;
 • praktyki/staże m.in. w branży gastronomicznej, mechanicznej, informatycznej, elektronicznej;
 • wizyty studyjne u pracodawców;
 • doposażenie szkół/placówek technicznych, które prowadzą kształcenia na kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.

Uczniowie biorący udział w projekcie wzięli udział w zajęciach z doradztwa grupowego, podczas których zdobyli wiedzę na temat: zasad pisania CV i listu motywacyjnego, przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych (autoprezentacja, pokonywanie stresu), podstaw przedsiębiorczości. Zajęcia z doradztwa indywidualnego miały na celu ukierunkowanie uczniów na rozwój zawodowy. Doradca wraz z uczniem opracował Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego, który m.in: pozwolił scharakteryzować umiejętności zawodowe i kompetencje, zidentyfikować deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności, określić cel zawodowy i sposób jego realizacji.

Ponadto uczestnicy projektu otrzymali Pakiet wsparcia:

 • zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, fizyki, informatyki, chemii, rysunku technicznego i języka polskiego;
 • zajęcia pozaszkolne m.in. z języka angielskiego, technologii informacyjno komunikacyjnej ICT, projektowania stron www, systemów i sieci komputerowych, technologii mobilnych;
 • kursy/kursy certyfikowane m.in. z SEP, CISO, AUTOCAD, spawacza, prawa jazdy kat. B, C, T, operatora koparki, operatora wózków widłowych, carvingu, barmański, kelnerski, tokarza, grafika komputerowego, obsługi programów księgowych, kurs rachunkowości, kombajnisty, kas fiskalnych;
 • staże/praktyki m.in. w branżach: informatycznej, gastronomicznej, mechanicznej, elektronicznej, ogrodniczej.

Uczestnicy Projektu brali również udział w wizytach studyjnych u pracodawców. Dodatkowo mieli możliwość skorzystania z kursów on-line, dostępnych na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie e-learningowej.

 

Koordynator projektu