Szkoła

Jesteśmy placówką o bogatej tradycji, nowoczesną, doskonale odnajdującą się we współczesnym świecie

Uczestniczącą w licznych projektach edukacyjnych, goszczącą w swoich progach znanych m.in. polityków, redaktorów, profesorów, literatów, księży…

Kształcimy młodzież otwartą na potrzeby drugiego człowieka, tolerancyjną, dostrzegającą dobro w świecie i potrafiącą przeciwstawiać się niesprawiedliwości.

Fundacja EFC

Współpraca z Fundacją EFC

Z Edukacyjną Fundacją im. Romana Czerneckiego EFC łączy nas wiele. To wspólny rodowód, historia, postać Romana Czerneckiego - patrona zarówno naszej szkoły, jak i Fundacji EFC. Przede wszystkim jednak są to starania o budowanie wartościowej edukacji w szkole. Te starania zaowocowały rozpoczęciem współpracy Zespołu Szkół w Szczekocinach z Edukacyjną Fundacją im.. Romana Czerneckiego EFC w 2018 roku - staliśmy się pierwszą Szkołą Partnerską Fundacji EFC.

To unikatowa forma współdziałania w naszym regionie, która wzbogaca ofertę szkoły dla naszych uczniów i nauczycieli, ale także wszystkich mieszkańców Szczekocin. Program “Szkoła Partnerska EFC” to program poszerzający kompetencje nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły, związane m.in. z zaangażowaniem lokalnym. Wspieramy mądrą, zrównoważoną edukację, która wykracza dalece poza realizowanie szkolnego programu. Identyfikujemy potrzeby, szukamy sposobów na rozwój szkoły - chcemy działać razem na rzecz szczekocińskiej społeczności, wzajemnej otwartości i poszerzania horyzontów.

Jesteśmy przekonani, że dobra szkoła może powstać wszędzie pod warunkiem, że są ludzie, którzy w to wierzą i chcą dzielić się dobrymi wartościami ze swoim najbliższym otoczeniem. My mamy taką wiarę i dlatego wspólnie pracujemy nad wzmacnianiem naszej szkoły jako silnej, otwartej i dającej poczucie bezpieczeństwa instytucji, która stanowi ważny i mocny głos w życiu Szczekocin. Chcemy wzbogacać miejsce, z którego pochodzimy i w którym żyjemy, angażując się w to, co dzieje się dookoła nas.

Początkiem wspólnych działań było nadanie naszej szkole imienia Romana Czerneckiego w marcu 2018 roku. Uroczystość  z okazji 100-lecia szkoły średniej w Szczekocinach, która odbyła się 9 czerwca, była jednocześnie oficjalną inauguracją współpracy Fundacji EFC z naszą szkołą.

 

 

W ramach współpracy przeprowadziliśmy cykl warsztatów dla nauczycieli i nauczycielek z profesorem Grzegorzem Mazurkiewiczem z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dotyczyły wspólnego zdefiniowania tego, gdzie bije serce szkoły oraz na temat budowania sprzyjającego środowiska edukacyjnego. Nauczyciele omówili obecny model szkoły oraz stworzyli fundament pod korzystne zmiany w przestrzeni społeczno-kulturalnej, merytorycznej oraz przestrzeni budynku samej szkoły w Szczekocinach.  

W nasze działania włączyliśmy także uczniów i mieszkańców. Przeprowadziliśmy projekt “Odkrywamy Szczekociny”, zrealizowany z Centrum Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”. Wspólnie zlokalizowaliśmy mocne i słabe strony tkanki miejskiej Szczekocin. Kontynuacją projektu było zainicjowane przez naszą szkołę oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Średniej w Szczekocinach forum - “Szczekociny. Co dalej?”, które odbyło się 8 grudnia 2018 r. Zaproszeni goście, eksperci oraz mieszkańcy analizowali sześć obszarów, którym były poświęcone poszczególne panele: kulturę, edukację, gospodarkę, społeczeństwo, zdrowie i ochronę środowiska.

To początek naszych wysiłków na rzecz szkoły i miasta. Dzięki nim widzimy, że mądra, przemyślana edukacja w małej, lokalnej społeczności jest możliwa i że szkoła może zbliżać nas - nauczycieli, uczniów, mieszkańców - do siebie.