Szkoła

Jesteśmy placówką o bogatej tradycji, nowoczesną, doskonale odnajdującą się we współczesnym świecie

Uczestniczącą w licznych projektach edukacyjnych, goszczącą w swoich progach znanych m.in. polityków, redaktorów, profesorów, literatów, księży…

Kształcimy młodzież otwartą na potrzeby drugiego człowieka, tolerancyjną, dostrzegającą dobro w świecie i potrafiącą przeciwstawiać się niesprawiedliwości.

Klasy

Wychowawstwa klas w roku szkolnym 2018/2019

  • 1a LO - wychowawca - mgr Joanna Otczyk
  • 2a LO - wychowawca - mgr Mirosław Skrzypczyk
  • 3a LO - wychowawca - mgr Leszek Wójcik
  • 1 Z - wychowawca - mgr Małgorzata Haras
  • 2 Z - wychowawca - mgr Katarzyna Krotecka
  • 3 Z - wychowawca - mgr Małgorzata Nowak

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

13.09.2018

Pierwsze spotkanie dyrekcji z rodzicami w nowym roku szkolnym

21.11.2018

Spotkanie informacyjne. Informacja o ocenach i frekwencji.

03.01.2019

Spotkanie informacyjne. Informacja o wynikach semestralnych.

26.03.2019

Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas trzecich(maturalnych).

21.05.2019

Spotkanie informacyjne. Informacja o ocenach i frekwencji.