RODO

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@zawiercie.powiat.pl