Projekty

„Nie ma takiego wielkiego czynu, który by nie powstał z jakiegoś wielkiego marzenia”

Właśnie dzięki licznym projektom unijnym spełniamy marzenia naszej młodzieży. Realizacja projektów edukacyjnych i społecznych jest jednym z głównych priorytetów szkoły i służy wielostronnemu rozwojowi uczniów.

 

Akademia Kompetencji-Documaster Campus

W okresie od września 2014 r. do czerwca 2015 r. nasi uczniowie brali udział w projekcie „Akademia Kompetencji” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach projektu realizowanego we współpracy z Fundacją Humaneo odbywały się zajęcia rozbudzające zainteresowania z: matematyki, chemii, fizyki, historii, ponadto koło literaturoznawcze, koło filmoznawcze, koło astronomiczne, spotkania Klubu Europejskiego, zajęcia sportowe (basen, aerobik, tenis ziemny) oraz zajęcia przygotowujące maturzystów do matury (zdawanej na poziomie rozszerzonym z: języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki). Prowadzone były także  zajęcia pozwalające wyrównać dysproporcje uczniów z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, fizyki, chemii, geografii i matematyki.