Uczniowie

„Celem wykształcenia nie jest napełnienie umysłu człowieka faktami; zadaniem jest nauczyć go, jak ma używać umysłu do.. myślenia”.

Dbając o wszechstronny rozwój uczniowie podejmują działania służące pogłębianiu wiedzy, poszerzaniu horyzontów myślowych, rozwijaniu pasji i zainteresowań, kształtowanie właściwych postaw społecznych.

Pedagog

Pedagog szkolny - Mariusz Grzelka

Służę radą i pomocą uczniom, rodzicom i nauczycielom .


Gabinet Pedagoga – pokój nr 123, I piętro
tel. 609 72 40 86
e-mail: marg206@wp.pl


Jestem obecny podczas zebrań z rodzicami.

Godziny pracy:

poniedziałek

08.00 - 14.05

wtorek

08.00 - 14.00

środa

8.00 - 11.55

czwartek 

08.00 - 13.00

piątek

8.30 - 11.25

Naszą szkołą opiekuje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zawierciu

ul. Rataja 29a
42-400 Zawiercie
tel./fax: 32 49 415 00
e-mail: sekretariatppp2@zss-zawiercie.pl


http://www.zss-zawiercie.pl/kategorie/ppp-nr2

Zasady, którymi się kieruję to:

 • Zasada dyskretności opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej i wynika ze szczególnej właściwości okresu dojrzewania jaką jest nadwrażliwość na naruszenie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić lub upokorzyć.
 • Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania.
 • Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajdą wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego mogą się zwrócić w każdej sprawie.
 • Zasada podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.
 • Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno w życiu szkolnym jak i najbliższym środowisku uczniów.

Uczniu, zgłoś się do pedagoga, gdy:

 • masz obniżony nastrój lub znajdujesz się w trudnej sytuacji emocjonalnej,
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • nie wiesz jak uczyć się efektywnie, nie potrafisz skoncentrować się na lekcji,
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, rodzicem,
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chciałbyś się podzielić.

Rodzicu, zgłoś się do pedagoga, gdy:

 • Twoje dziecko ma problemy w nauce, doświadcza niepowodzeń szkolnych, nie potrafi skoncentrować się na lekcji,
 • nie radzi sobie z problemami szkolnymi, rodzinnymi,
 • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka,
 • chcesz porozmawiać o swoim dziecku i o relacji jaką tworzycie,
 • masz pytania dotyczące funkcjonowania Twojego dziecka w szkole i jego relacji z rówieśnikami,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • nie wiesz do jakiego specjalisty zgłosić się ze swoim problemem wychowawczym,
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • niepokoi Cię fakt, że Twoje dziecko może mieć kontakt z substancjami uzależniającymi.
  W gabinecie pedagoga szkolnego możesz liczyć na pomoc. Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.