Uczniowie

„Celem wykształcenia nie jest napełnienie umysłu człowieka faktami; zadaniem jest nauczyć go, jak ma używać umysłu do.. myślenia”.

Dbając o wszechstronny rozwój uczniowie podejmują działania służące pogłębianiu wiedzy, poszerzaniu horyzontów myślowych, rozwijaniu pasji i zainteresowań, kształtowanie właściwych postaw społecznych.

Zajęcia dodatkowe

Celem zajęć pozalekcyjnych jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy, rozwój zainteresowań nauką, sztuką, techniką, sportem oraz życiem społecznym, rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych. To zaspakajanie szeregu potrzeb psychospołecznych mających wpływ na waszą osobowość.

Są to koła zainteresowań oraz zajęcia organizowane przez nauczycieli dla maturzystów, zajęcia fakultatywne, projekty, wycieczki, …

Krótko mówiąc na zajęciach pozalekcyjnych poznawanie i odkrywanie siebie oraz świata może być przyjemne. Zapraszamy.