Projekty

„Nie ma takiego wielkiego czynu, który by nie powstał z jakiegoś wielkiego marzenia”

Właśnie dzięki licznym projektom unijnym spełniamy marzenia naszej młodzieży. Realizacja projektów edukacyjnych i społecznych jest jednym z głównych priorytetów szkoły i służy wielostronnemu rozwojowi uczniów.

 

Wybieram Realizuję Osiągam

W okresie od września 2010 r. do maja 2011 r. oraz od września 2011 r. do maja 2012 r., maturzyści Liceów Ogólnokształcących w Szczekocinach i Pilicy brali udział w projekcie „Wybieram – Realizuję – Osiągam” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a realizowanego przez Fundację „Edukacja bez Granic”.

W ramach projektu odbywały się zajęcia przygotowujące maturzystów do matury, ale także  zajęcia pozwalające zdefiniować cele edukacyjne i zawodowe, nabyć umiejętności niezbędne do samorealizacji i rozwoju osobistego.

Uczestnikami projektu byli, w obu edycjach, uczniowie klas trzecich. Realizacja zajęć projektowych odbywała się w czterech grupach. Każda z grup miała do zrealizowania 30 godzin zajęć z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki oraz 16 godzin zajęć warsztatowych poświęconych doradztwu zawodowemu, umiejętnościom interpersonalnym, mnemotechnikom, autoprezentacji, kreatywnemu myśleniu.

Dla osób, które wybrały przedmioty maturalne zdawane na poziomie rozszerzonym zorganizowane zostały Indywidualne Konsultacje, a w okresie ferii zimowych pięciodniowy obóz naukowy w Brennej.

Koordynator projektu