Szkoła

Jesteśmy placówką o bogatej tradycji, nowoczesną, doskonale odnajdującą się we współczesnym świecie

Uczestniczącą w licznych projektach edukacyjnych, goszczącą w swoich progach znanych m.in. polityków, redaktorów, profesorów, literatów, księży…

Kształcimy młodzież otwartą na potrzeby drugiego człowieka, tolerancyjną, dostrzegającą dobro w świecie i potrafiącą przeciwstawiać się niesprawiedliwości.

Szkoły

Wykształconym jest ten, kto wie, gdzie znajdzie to, czego nie wie.

(G. Sommer)

Zespół Szkół w Szczekocinach jest placówką o bogatej tradycji. Jest szkołą znaną i cenioną. Jednak to nie przeszłość, lecz współczesność decyduje o jej wartości. Nasza szkoła to przede wszystkim ludzie: wykwalifikowana i otwarta na zmiany kadra pedagogiczna, rodzice — chętnie współpracujący z nauczycielami i ocz wiście uczniowie — mogący rozwijać swoje zainteresowania. Oferujemy swoim uczniom wysoki poziom kształcenia umożliwiający kontynuację nauki na wybranej uczelni. Stwarzamy warunki do harmonijnego rozwoju oraz przygotowujemy młodzież do sprostania wyzwaniom przyszłości.

W skład Zespołu Szkół w Szczekocinach wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

Liceum Ogólnokształcące

- o 4-letnim cyklu kształcenia.

Branżowa Szkoła I stopnia

- o 3-letnim cyklu kształcenia w zawodach np: operator obrabiarek skrawających, rolnik, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, sprzedawca, fryzjer, piekarz, elektryk.

Szkoła podstawowa

- o 8-letnim cyklu kształcenia.