Jurajscy Zawodowcy

31.12.2020

Jurajscy Zawodowcy to projekt mający na celu poprawę jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Zawierciańskim.


Celem projektu jest wzrost kompetencji młodych ludzi poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym, kursach i szkoleniach zawodowych, szkoleniach podnoszących kompetencje kluczowe, a także poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez doposażenie pracowni i zakup pomocy dydaktycznych dla szkół zawodowych. 
Projekt jest realizowany od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r. 


Projekt skierowany jest do uczniów Branżowej Szkoły I stopnia im. Romana Czerneckiego w Szczekocinach.


W ramach projektu:

- uczniowie Zespołu Szkół w Szczekocinach wezmą udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym, kursach i szkoleniach zawodowych, szkoleniach podnoszących kompetencje,

– doposażona zostanie pracownia w sprzęt i infrastrukturę podnoszącą jakość kształcenia. 


Projekt „Jurajscy Zawodowcy” dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://www.jurajscyzawodowcy.pl

Kategorie