Zakończenie roku szkolnego

24.06.2020

Droga Młodzieży, Szanowni Rodzice!

W ostatnich miesiącach musieliśmy zmierzyć się z panującą na świecie pandemią COVID-19, dosłownie z dnia na dzień, zmieniła się zarówno nasza rzeczywistość jak i cała nasza edukacja. Nic nie było „normalne”, wszyscy uczyliśmy się nowych form i metod pracy oraz współdziałania. Napotykaliśmy trudności, pewnie nie uniknęliśmy błędów, dlatego tym bardziej cieszymy się, że udało nam się zrealizować kształcenie na odległość i możemy ogłosić nasz wspólny sukces. Dotarliśmy do końca roku szkolnego. Pracowaliśmy wytrwale. Zaangażowaniem, determinacją i konsekwencją pokonaliśmy przeciwności i możemy z dumą mówić, że ten rok szkolny kończy się dla nas pełnią satysfakcji z osiągniętych wyników.

Jednak w związku z nadal obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii nie odbędą się tradycyjne uroczystości, związane z zakończeniem roku szkolnego. W piątek, 26 czerwca 2020 roku, uczniowie klas I i II licealnych oraz klas I, II i III  szkoły branżowej odbierają świadectwa w szkole zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od wychowawców. Wchodzimy do szkoły wejściem na halę gimnastyczną, ustawiamy się w łączniku, wychodzimy wyjściem zachodnim.

Przypominamy, że wszystko musi się odbywać zgodnie z procedurami i wytycznymi GIS oraz MEN, które nadal obowiązują na terenie Polski we wszystkich placówkach oświatowych (maseczki, utrzymywanie odstępu między osobami, rękawiczki).

Kategorie