Wycieczka do Jurajskiego Parku Narodowego

22.06.2023

Uczniowie i uczennice pierwszej oraz drugiej klasy wzięli udział w wycieczce krajoznawczej na terenie postulowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Trasa niewątpliwie należała do jurajskiej klasyki: od Złotego Potoku, wzdłuż Wiercicy, przez rezerwat Parkowe oraz Ostrężnik aż do Suliszowic. W rolę przewodników weszli prof. Mirosław Skrzypczyk oraz Jan Wiśniewski z Towarzystwa Krajoznawczego Krajobraz. Jak się okazało, szlagier się sprawdził i wycieczka należała do niezwykle udanych.


Wycieczka odbywała się w ramach projektu Parki Narodowe Przyszłości, w którym uczestniczy nasza szkoła. W ramach projektu w trzech lokalizacjach w różnych częściach Polski prowadzone są działania edukacyjne wokół tematyki ochrony i popularyzowania przyrody. Dzięki projektowi młodzież z Zespołu Szkół ma okazję lepiej poznać dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe okolic Szczekocin, ze szczególnym uwzględnieniem postulowanego. Jurajskiego Parku Narodowego. Głównym celem projektu jest opracowanie i przeprowadzenie własnej kampanii informacyjnej na temat lokalnych walorów przyrodniczych. Uczniowie i uczennice zaproszeni są do wspólnej pracy nad diagnozą lokalną i narzędziami kampanijnymi. Następnie przeprowadzimy lokalne kampanie społeczne. Do działań kampanijnych dobierzemy różne środki – od działań popularyzatorskich, pokazujących potencjał danego miejsca, poprzez konkretne formy partycypacji i prezentowania postulatów. Projekt zakłada także przygotowanie ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych, zawierających zebrane doświadczenia. We wrześniu uczniowie i uczennice będą też mieli okazję uczestniczyć w wizycie studyjnej w Warszawie.


Projekt ma charakter otwarty i można do niego dołączyć także z początkiem roku szkolnego 2023/2024.


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Kategorie