Wpływ czytelnictwa na rozwój młodzieży

25.11.2019

Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, że szkoła, w której pracujemy i do której uczęszczają Państwa dzieci przystąpiła do  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, a konkretnie chodzi o Priorytet 3 - dotyczący wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa młodzieży, w tym zakup nowości czytelniczych.

Dlatego chcielibyśmy przypomnieć, że rozpowszechnianie czytelnictwa powinno być wspólną troską nauczycieli i rodziców, ponieważ tylko wtedy przyniesie pożądany efekt w postaci dojrzałego czytelnika. Nie jest to zadanie łatwe. Statystyki czytelnictwa zarówno osób dorosłych jak i dzieci pozostają nieubłagane. W dobie komputerów, telewizji, kina, Internetu - ogromnego postępu technicznego, wszechobecnego pośpiechu, warto zastanowić się nad rolą książki we współczesnym życiu człowieka i czynić starania, by było na nią miejsce i czas.

Wszystko odbywa się w zawrotnym tempie, następuje szybka wymiana informacji podawana najczęściej drogą medialną. I chociaż wydawać by się mogło, że książka przeżywa swój kryzys, to jednak nadal jest najważniejszym środkiem w dziedzinie przekazywania wiedzy. Pozwala więc na przekazywanie istniejącego zasobu wiedzy o rzeczywistości i na kształtowanie określonych postaw. Dodatkowo kontakt z książką dostarcza młodemu czytelnikowi właściwych wzorców pisania i mówienia, pozwala poznawać nowe słownictwo i formy gramatyczne. Wpływa również na rozwój wyobraźni i łączy się integralnie z rozwojem myślenia. Czytanie rozwija nie tylko sferę poznawczo – intelektualną ale wzbogaca również wartości moralno – społeczne. Niestety potrzeba kontaktu z książką nie powstaje samorzutnie. To właśnie dorośli, najpierw rodzice, później nauczyciele i wychowawcy powinni ją zaszczepić w procesie nauczania i wychowania. Jest to zabieg długotrwały i nie zawsze uwieńczony sukcesem. Rozwój zainteresowań czytelniczych u dziecka rozpoczyna się  w domu. Rodzice którzy sami korzystają z książek i czasopism  potrafią przekazać te zainteresowania także swoim pociechom. 

Niezwykle istotna jest rola książek w wieku dorastania, kiedy to młody człowiek niechętnie korzysta z rad dorosłych, a uznawane dotąd wartości ulegają zmianie. Na tym etapie wyraźnie widać  rozdźwięk pomiędzy lekturą dziewcząt (przyjaźń, miłość następnie powieść psychologiczna) a chłopięcą (powieści przygodowe, awanturnicze, wojenne, fantastyka itp.) Łączy natomiast poszukiwanie własnej tożsamości, konflikty światopoglądowe – to wszystko potrafi zmienić dwunastoletniego pożeracza książek w piętnastoletniego biernego oglądacza teledysków lub maniaka internetowego. Łatwa w percepcji fabuła obrazkowa skutecznie wypiera słowo pisane. Kultura wizji, rozleniwiając i spłycając wyobraźnię, hamuje wysiłek zapamiętywania, potrzebę porządkowania i analizowania wiadomości, spłyca poziom refleksji, jednym słowem nie dostarcza elementów niezbędnych dla rozwoju intelektualnego młodego umysłu. Czasochłonne, wymagające wysiłku umysłowego czytanie wygra tylko wtedy, gdy stanie się nawykiem, czynnością wykonywaną bezwiednie, odruchowym sięgnięciem po książkę w każdej wolnej chwili. Odpowiednio dobrana lektura ma ogromny wpływ na kształtowanie się osobowości młodego człowieka. Dostarcza mu ona odpowiedzi na nurtujące go pytania i pomaga zbudować trwały system wartości. Odnalezienie w utworze podobieństwa do własnego osobistego świata nadaje sens własnej egzystencji.

Reasumując - książka wpływa na psychikę, pomaga w kształceniu umysłu, pobudza sferę emocjonalną, odpowiednio dobrana pozostawia ślad na całe życie. Książka jest nośnikiem informacji, który zmusza do uruchomienia własnej wyobraźni, sprzyja refleksji, czyli kształtowaniu osobistej wizji świata i systemu wartości. Stanowi także źródło komunikacji ze światem.  Warto więc zabiegać, aby książka zajmowała należne jej miejsce w każdym okresie życia człowieka. 

Zatem czytajmy!

Kategorie