W każdym z nas tkwi moc czynienia DOBRA!

21.12.2018

W dniach 8- 9 grudnia 2018r. odbył się  finał Szlachetnej Paczki. Szlachetna Paczka to projekt organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna. Jego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom oraz osobom znajdującym się  w trudnej sytuacji życiowej. Jak co roku w akcję  włączyli się uczniowie naszej szkoły. Od września pełnili funkcję  wolontariuszy bohaterskich rodzin. Bohaterska rodzina to taka, która pomimo trudności i przeciwności losu walczy o lepsze jutro. Praca wolontariuszy rozpoczęła się  we wrześniu. Najpierw docierali do rodzin i osób znajdujących się  w trudnej sytuacji życiowej, spotykali się z nimi w ich domach, przeprowadzali wywiad środowiskowy, podejmowali decyzje o włączeniu (lub nie) do projektu. Następnie wspólnie określali konkretne potrzeby, których zaspokojenie stwarza rodzinom szansę na trwałą  poprawę  ich sytuacji. Informacje o rodzinach, zawierające m.in. opis ich historii oraz listę potrzeb, trafiały do internetowej bazy rodzin. Wolontariusze szukali darczyńców dla swoich podopiecznych. Akcję  zakończył  "weekend cudów". Podczas finału darczyńcy dostarczali paczki do specjalnie na tą okoliczność  przygotowanych magazynów, skąd wolontariusze przewozili je do wskazanych rodzin. W tym roku nasza szkoła pełniła funkcję magazynu. Wolontariusze witali w niej darczyńców i odbierali przygotowane paczki.

Szlachetna Paczka Rejon Szczekociny pomogła 19 rodzinom. Wartość  przekazanej pomocy wyniosła 42.000 zł.

Bardzo dziękujemy naszym SuperW. Byli nimi:

Kinga Górska z  kl. III LO- lider Rejonu

Paula Kosiorkiewicz z kl. III LO

Anna Wojciechowska z kl. II LO

Gabriela Garczyńska z  kl. II LO

Paulina Górska z kl. II LO

Kategorie