Stypendium Prezesa Rady Ministrów

12.12.2018

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Może nim zostać uhonorowany uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
 

Serdecznie gratulujemy Bartkowi dotychczasowych osiągnięć i życzymy sukcesów w tym roku szkolnym.

 

Kategorie