Relacja ze stażu

23.07.2019

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań zwanych akcjami kluczowymi. W odniesieniu do poszczególnych obszarów edukacji struktura programu obejmuje sektory:

►Edukacja Szkolna,

►Szkolnictwo Wyższe,

►Kształcenie i szkolenie zawodowe,

►Edukacja dorosłych,Młodzież,

►Akcje centralne i Sport.

Każda z akcji kluczowych obejmuje projekty zdecentralizowane, o realizacji których decydują narodowe agencje programu Erasmus+ oraz scentralizowane, którymi zarządza Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Projekty realizowane w Akcji 1. Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, mają na celu wspieranie mobilności uczniów i absolwentów na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych.

Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Uczniowie mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie lub w placówce kształcenia /szkolenia zawodowego w innym kraju. Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia. Wyjazdy na staż /praktykę zagraniczną może trwać od dwóch tygodni do dwunastu miesięcy. Integralną częścią jest przygotowanie uczniów poprzez zapewnienie im przez organizację wysyłającą (ich macierzystą szkołę /placówkę kształcenia) zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych. Program stażu/praktyki zagranicznej dla uczestnika mobilności musi być spójny z programem kształcenia w danym zawodzie i jest określony przez organizację wysyłającą oraz organizację przyjmującą. Udział w stażu jest udokumentowany odpowiednim zaświadczeniem oraz dokumentem Europass Mobilność.

 „Europejska mobilność dobrą praktyką na start” to kolejny projekt realizowany przez Zespół Szkół w Szczekocinach w ramach programu Erasmus+. Naszym zagranicznym partnerem była organizacja YouNet z Bolonii. Zapraszamy do zapoznania się z projektem oraz relacjami uczestników. 

Pobierz pliki

  • Informacje-o-programie-Erasmus+.pdf
    Pobierz
  • Refleksje-uczestnikow_projektu-Erasmus+_1.pdf
    Pobierz
  • Refleksje-uczestnikow_projektu-Erasmus+_2.pdf
    Pobierz
Kategorie