Rekrutacja do projektu

12.09.2019

Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskimto projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach / Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dalsze informacje w załącznikach.

Pobierz pliki

 • Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim.pdf
  Pobierz
 • Załącznik nr 1 A - Formularz zgłoszeniowy do Projektu dla uczniów i uczennic 2018.pdf
  Pobierz
 • Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie 2018.pdf
  Pobierz
 • Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu 2018.pdf
  Pobierz
 • Plakat.pdf
  Pobierz
 • Ulotka.pdf
  Pobierz
Kategorie