Powrót uczniów do szkół!

05.01.2022

[…] 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa – zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Dyrektor szkoły powinien wprowadzić obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, a uczniowie powinni ten obowiązek respektować.


Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji I Nauki w zakładce Aktualności

Kategorie