Odkrywanie Szczekocin

16.10.2018

15 października w naszej szkole miały miejsce warsztaty rozpoczynające działania w projekcie „Odkrywanie Szczekocin", który realizują wspólnie Zespół Szkół w Szczekocinach, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia" z Warszawy oraz Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego. 
Zajęcia z badaczami ze „Stoczni" były poświęcone przede wszystkim zapoznaniu się z projektem oraz metodologii badań socjologicznych. Uczestnicy warsztatów mogli również zastosować zdobytą wiedzę w praktyce: przeprowadzili pierwsze wywiady z mieszkańcami Szczekocin na temat ich miasteczka, a także prowadzili badania w terenie.

Kategorie