Narada Obywatelska o Edukacji

14.06.2019

Była ona prowadzona wg zasad world cafe w oparciu o format zainicjowany przez środowiska nauczycielskie i ze wsparciem Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA.

Z naszego zaproszenia do dyskusji o ważnych sprawach związanych z edukacją skorzystało ponad 30 osób. O polskiej szkole rozmawiali uczniowie, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz lokalni aktywiści i działacze społeczni. Uczestnicy tej debaty przydzieleni do poszczególnych stolików dyskutowali jednocześnie o różnych aspektach tematu, o tym, jaka jest, a jaka powinna być polska szkoła. Po 20 minutach zajmowali miejsce przy kolejnym stoliku.

Rozmowy przy poszczególnych stolikach poświęcone były następującym zagadnieniom:

1. Czego uczy szkoła? Do czego przygotowuje?

2. Jak szkoła uczy i wychowuje? Jak motywuje do nauki? Jakich doświadczeń dostarcza?

3. Jaka jest rola szkoły w społeczności lokalnej? 

4. Jaki jest kształt wewnętrznych relacji w szkole: w trójkącie nauczyciele – uczniowie – rodzice?

5. Jaka jest pozycja nauczycieli? Jakie są oczekiwania w stosunku do nich?

Dziękujemy wszystkim za udział w szczekocińskiej Naradzie Obywatelskiej o Edukacji i wspólne pochylenie się nad szkołą. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie było dobrym krokiem podjętym w celu zrozumienia, jak ważna jest edukacja - dla nas, dla naszych dzieci, naszego miasta, państwa. Że warto wspólnie zastanawiać się, jak zmieniać szkołę.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Kategorie