Nagroda Wrzos

30.01.2021

Patronem nagrody jest prof. Roman Czernecki, wybitny pedagog i wychowawca młodzieży, organizator tajnego nauczania na Kielecczyźnie podczas II wojny światowej, założyciel i pierwszy dyrektor powojennej szkoły średniej w Szczekocinach, od 2018 roku Patron Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I stopnia w Szczekocinach. Nazwa nagrody Wrzos Romana Czerneckiego nawiązuje do pseudonimu Patrona, który przyjął wstępując do Armii Krajowej w czasie okupacji niemieckiej. Laureatem/laureatką nagrody może zostać osoba, która jest zaangażowana w działalność społeczną, służącą drugiemu człowiekowi i społeczności lokalnej.


Organizatorzy, którymi są Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Średniej w Szczekocinach oraz Zespół Szkół w Szczekocinach, ogłaszają kolejną edycję konkursu o nagrodę Wrzos Romana Czerneckiego Za zmienianie rzeczywistości na lepsze.


Zgłoszenia kandydatów/kandydatek do nagrody należy dokonać do 5 lutego 2021 r. poprzez złożenie wniosku w sekretariacie Zespołu Szkół w Szczekocinach.

Regulamin konkursu oraz wzór wniosku zgłoszenia znajdują się poniżej.

Pobierz pliki

Kategorie