Nagroda im. Ireny Sendlerowej

27.10.2018

Społeczność szkolna Zespołu Szkół w Szczekocinach ma powód do wielkiej radości. Prof. Mirosław
Skrzypczyk - nauczyciel języka polskiego w naszej szkole, otrzymał Nagrodę im. Ireny Sendlerowej
„Za naprawianie świata”. Po raz pierwszy prof. Skrzypczyk był nominowany do tej nagrody w 2009
roku, a w tym roku został jej laureatem.
Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” została ustanowiona w 2006 roku przez
Stowarzyszenie „Dzieci Holokaustu” w Polsce. Jest ona przyznawana nauczycielkom i nauczycielom,
którzy uczą i wychowują w duchu tolerancji i poszanowania dla innych, inspirują do działań zgodnych
z tymi zasadami i odgrywają aktywną rolę w swojej szkole oraz społeczności lokalnej. Program
nagrody prowadzi Centrum Edukacji Obywatelskiej. 
 

Kategorie