Konkurs historyczny

05.06.2024

Z okazji 230. rocznicy powstania kościuszkowskiego, 5 czerwca 2024r. Odbył się konkurs historyczny ,,Historia Szczekocin. Insurekcja Kościuszkowska".


W szranki stanęli uczniowie okolicznych szkół podstawowych. Do finału zakwalifikowana została grupa najlepszych uczniów z największą liczbą punktów uzyskanych w części pisemnej. Zwycięzcą została Anna Gorgoń, uczennica kl.VI ze SP im. Jana Ledwocha w Irządzach przygotowana przez Panią Joannę Naporę. W klasyfikacji międzyszkolnej II miejsce zajęli  uczniowie SP wchodzącej w skład ZS im. Wespazjana Kochowskiego w Goleniowach: Weronika Andraczko i Maja Bryła przygotowane przez Panią Dyrektor Ewelinę Rolek.  III lokata przypadła uczniowi Adamowi Grzelce ze Szkoły Społecznej ze Szczekocin, przygotowanemu przez Pana Grzegorza Piętaka.
Celem konkursu było upamiętnienie wydarzeń z 1794r. związanych z bitwą pod Szczekocinami, uwrażliwienie młodzieży na historię regionu oraz zintegrowanie społeczności lokalnej.
Jako organizator składam podziękowania za zaangażowanie i udział w konkursie nauczycielom i młodzieży.

Tomasz Jędrychowski

Kategorie