Inauguracja nowego roku szkolnego

01.09.2020

W tym roku 1 września wyglądał u nas nieco inaczej niż zwykle. Szkoły wracają wprawdzie do prowadzenia tradycyjnych lekcji, ale będzie się to wiązało z wieloma obostrzeniami. Widać to było już podczas inauguracji roku szkolnego 2020/2021.

Uczniowie i nauczyciele spotkali się przy popiersiu Patrona, prof. Romana Czerneckiego. Najpierw odśpiewano hymn państwowy, następnie głos zabrał dyrektor Zbigniew Bryła, który serdecznie powitał młodzież i pracowników, potem Profesor Mirosław Skrzypczyk wygłosił krótkie przemówienie z okazji 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej, zwracając uwagę na ogromną rolę edukacji w sytuacji zagrożenia.

Kategorie