Harmonogram konsultacji

27.05.2020

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w dniach od 1 do 6 czerwca 2020 roku dla uczniów Zespołu Szkół w Szczekocinach zorganizowane zostaną konsultacje z nauczycielami przedmiotów. Dzięki konsultacjom uczniowie będą mogli wyjaśnić trudne kwestie, usystematyzować materiał oraz porozmawiać z nauczycielami. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji. Możliwe będzie także korzystanie z biblioteki szkolnej.

Nauczyciele zorganizują również konsultacje dla tegorocznych maturzystów.

Ze względu na obecne zagrożenie epidemiczne, bardzo proszę o zapoznanie się z harmonogramem konsultacji, wytycznymi dyrektora szkoły w sprawie zasad bezpieczeństwa podczas konsultacji prowadzonych na terenie szkoły oraz zasadami korzystania z biblioteki szkolnej.

Przypomnę, że udział ucznia lub maturzysty w konsultacjach możliwy jest po uprzednim ustaleniu z nauczycielem przedmiotu konkretnego terminu spotkania.

Dyrektor Zespołu Szkół w Szczekocinach

Zbigniew Bryła


Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem konsultacji, zasadami korzystania z biblioteki szkolnej od 1 czerwca oraz wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

[...] Od 1 czerwca br. uczniowie klas licealnych oraz branżowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły [...].


Pobierz pliki

  • HARMONOGRAM KONSULTACJI INDYWIDUWALNYCH I GRUPOWYCH.pdf
    Pobierz
  • WYTYCZNE DYREKTORA w sprawie konsultacji na terenie szkoły.pdf
    Pobierz
  • Zasady korzystania z biblioteki szkolnej od_dnia 1 czerwca 2020.pdf
    Pobierz
Kategorie