Happening

30.11.2018

28 listopada 2018 r. przypada setna rocznica uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce.

Sto lat temu tego właśnie dnia Naczelnik Państwa, Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, w którym znalazły się zapisy: "Art. 1. Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa, bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat." oraz "Art. 7. Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele(lki) państwa, posiadający czynne prawo wyborcze, niezależnie od miejsca zamieszkania, jak również wojskowi".

Polki uzyskały czynne i bierne prawa wyborcze, a także pełnię innych praw, czyli między innymi prawo do edukacji i pracy. 

Aby uczcić to ważne wydarzenie, przypomnieć sylwetki i działania pierwszych polskich parlamentarzystek w Zespole Szkół w Szczekocinach został zorganizowany happening, w którym wzięli udział uczennice i uczniowie oraz nauczycielki i nauczyciele naszej szkoły. Był to także rodzaj podziękowania naszym babkom i prababkom, wszystkim kobietom (i mężczyznom), które walczyły
i walczą o prawa kobiet.

Kategorie