Edukacja z wojskiem

11.06.2024

Przedmiotem przedsięwzięcia pod nazwą „Edukacja z wojskiem”, jest organizacja zajęć z edukacji proobronnej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży.


Zagadnienia obronności, udzielanie pierwszej pomocy, bezpieczeństwo w sieci oraz radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych. W nietypowych, wojskowych lekcjach uczestniczyli uczniowie klasy 2LO oraz 1 klasy Szkoły Branżowej.


Zasadniczym celem programu  jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem. 


3-lekcyjne szkolenia połączą teorię i praktykę. Będą zawierały treści z obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznają się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. Wojskowi szkoleniowcy przeprowadzą zajęcia w szkołach – w klasach, na boiskach i skwerach szkolnych. Ich nadrzędnym założeniem jest przekazanie wiedzy i umiejętności w sposób ciekawy, praktyczny, dostosowany do wieku i przyjazny.

Kategorie