Działania projektowe!

08.10.2021

W ramach Projektu „Jurajscy Zawodowcy” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w Zespole Szkół w Szczekocinach odbyły się warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe. Warsztaty przeprowadził trener z Instytutu Pracy i Edukacji. Uczestnikami byli uczniowie kształcący się w Branżowej Szkole I stopnia w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Program warsztatów przyczynił się do rozwoju kompetencji cyfrowych, sprawnego wykorzystania narzędzi Google, nauki w sieci, tworzenia witryn internetowych i stron internetowych oraz zakładanie firm przez Internet.


Część druga warsztatów była skupiona na poprawie i doskonaleniu kompetencji społecznych
i komunikacyjnych. Uczestnicy rozwijali swoją wiedzę w zakresie motywacji i zarządzania czasem, poznali metody autoprezentacji i sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie, jak i współpracy zespołowej. Pomyślnie tworzyli wirtualne spółki (firmy) wykorzystując wiedzę zdobytą w trakcie trwania warsztatów.

Kategorie