Działania projektowe

10.12.2020

Uczniowie klasy 1 i 2 LO biorą udział w projektach, które rozwijają ich myślenie, zdolności obserwacyjne i umiejętności wyciągania wniosków. Uczniowie klasy 2 na lekcjach biologii dyskutowali nad zasadami przeprowadzania badań. Na lekcjach chemii wykorzystali te umiejętności do stworzenia projektów badawczych. Uczniowie klasy 1 uczą się zasad stawiania hipotez, które nasuwają się podczas tworzenia modeli komórek i projektów wzorów związków chemicznych oraz prostych eksperymentów.

Kategorie