Akcja Krwiodawstwa!

27.10.2021

27 pa­ździer­nika 2021 r.  (środa), w godzi­nach 10.00 - 14.00  odbyła się zorganizowana przez Zespół Szkół w Szczekocianch oraz Urząd Miasta i Gminy W Szczekocinach akcja hono­ro­wego odda­wa­nia krwi, którą prze­pro­wa­dziła Sta­cja Krwio­daw­stwa z Kato­wic.


W imieniu  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach składamy serdecznie podziękowania dla Wszystkich uczestników biorących udział w kolejnej akcji honorowego oddawania krwi, która została przeprowadzona 27 października 2021r. przy Zespole Szkół w Szczekocinach.

Dziękujemy za Wasz bezcenny Dar Serca, wrażliwość i otwartość na potrzeby drugiego człowieka.


W akcji wzięło udział 27 uczestników. Oddało krew - 17.


Dziękujemy również wszystkim organizatorom i współorganizatorom akcji honorowego oddawania krwi oraz osobom biorącym aktywnie udział w promowaniu idei krwiodawstwa.

 

Kategorie