Akcja Krwiodawstwa zakończona

04.06.2024

Szanowni Krwiodawcy

serdecznie dziękujemy za Waszą ofiarność i zaangażowanie.


Krew jest bezcennym darem i symbolem życia. Dzielmy się tym niezastąpionym dobrem, które nosimy.

Niech zawsze łączy nas krew, która ratuje życie.

Kategorie