20 września. Pamiętamy.

20.09.2019

Podczas uroczystości na starym cmentarzu żydowskim wspominano te tragiczne wydarzenia, które miały miejsce 20 września 77 lat temu. Wszyscy obecni wysłuchali wspomnień Jana Pustuła oraz Isroela Cukermana, poświęconych ostatnim dniom szczekocińskich Żydów w ich miasteczku oraz w Sędziszowie, skąd zostali przewiezieni do obozu zagłady w Treblince. Wybrzmiały również odczytane przez uczniów nazwiska zamordowanych żydowskich szczekocinian, zamieszczone w księdze pamięci Pinkes Szczekocin. Znicze zapaliła delegacja Urzędu Miasta i Gminy w osobach pana Burmistrza Jacka Lipy oraz pana Jerzego Orlińskiego. Również przedstawiciele Zespołu Szkół złożyli kwiaty i zapalili znicze. Zgodnie z żydowskim zwyczajem zebrani na cmentarzu uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy naszego miasta złożyli kamienie pamięci na pomniku upamiętniającym żydowską społeczność Szczekocin.

W tym roku, jako znak pamięci o zagładzie Żydów ze Szczekocin, na kurtkach uczestników ceremonii pojawiła się naklejka przedstawiająca połówkę jabłka. Jest to symboliczne nawiązanie do wspólnej chrześcijańsko-żydowskiej historii rodzin Bornsteinów i Wojtasińskich oraz jabłoni zrzucającej jabłka do obu sąsiedzkich ogrodów.

Wspólna historia miasta, w którym przed wojną Żydzi stanowili 50% mieszkańców, została tragicznie przerwana przez Niemców. Czarny listek to znak żałoby po brakującej połówce jabłka. Pamiętamy.

Fotografie: Anna Wtorek

Kategorie