14 października

09.10.2019

Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych, a w szkole prowadzone będą zajęcia opiekuńcze w godzinach 8.00-13.15

Kategorie