Szkoła

Jesteśmy placówką o bogatej tradycji, nowoczesną, doskonale odnajdującą się we współczesnym świecie

Uczestniczącą w licznych projektach edukacyjnych, goszczącą w swoich progach znanych m.in. polityków, redaktorów, profesorów, literatów, księży…

Kształcimy młodzież otwartą na potrzeby drugiego człowieka, tolerancyjną, dostrzegającą dobro w świecie i potrafiącą przeciwstawiać się niesprawiedliwości.

mgr Anna Sikora

  • Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Nauczycielka matematyki i informatyki. Pracuje w Zespole Szkół w Szczekocinach od 1994 r.


    Jestem nauczycielem z wykształcenia i zamiłowania.